The sky is ...

Vilkår & bestilling

Standardbetalings- og leveringsbetingelser MasterClass hos EKSEKVERING pr. 1. oktober 2018,ver. 1.2

Ved bestilling fakturerer vi en bestillingsbetaling på 25 %. Du modtager straks en ordrebekræftelse.

30 dage før kursusafholdelse forfalder restbetalingen. Du modtager en detaljeret agenda, plan med relevante tider.

Alle beløb/priser er DKK og Netto 8 dage, eksklusive moms.

Overtegning medfører, at du kommer på en "først til mølle venteliste". EKSEKVERINGs hold er på maximalt 12 kursister, så vi sikrer dig højt udbytte og persontilpasset intensitet.  

Hvis du bliver forhindret inden 30 dage før kursus, er 1. gangsbetalingen desværre tabt.

Hvis du bliver forhindret senere end 20 dage før kursus, så er hele det opkrævede beløb tabt. Du er "jo" faktureret det fulde beløb. Møder du ikke op er det fakturerede tabt. En anden relevant kollega kan deltage på din plads. Ny relevant deltager skal meddeles EKSEKVERING senest 14 dage før kursus, så det hele "spiller" med den nye. 

Hvis EKSEKVERING, hvis du er forhindret, kan nå at sælge din plads til en egnet kursist, fakturerer vi dig kun 50 % af det aftalte beløb.

Når du tegner både trin I og II samtidig (hvis det findes), opnår du 10 % rabat på begge trin. Rabatten ydes når du faktureres trin II.

I vores pris er indeholdt "alt hvad hjertet kan begære". Måltider morgen, middag - aften (+ vand, kaffe, frugt som mellemmåltider). Hertil overnatning i enkeltværelse. Vi spiser sammen med andre kursister - ved eget bord. Du kan før kursus bestille fx vegetarmad. Vi byder yderligere på kaffe/en vand/øl, når der om aftenen er en "hemmelig gæst' på besøg for at fortælle om deres egen eksekvering. 

Det er et krav at kursister er på internatophold (som giver kursisten 67 % mere F2F tid med trænerne end ved "normale" kurser). Altså 2 overnatninger (ved 3 kursusdage). 1 overnatning ved 2 dages kursus. Dette for at sikre det estimerede udbytte for dig. Hertil evt. søndagen før kursus (vi starter mandag kl. 9.00). Kontakt kursusstedet direkte og betal direkte vedr. søndag.

EKSEKVERING tager forbehold for eventuelle ændringer i tid og sted (fx ved sygdom). Aflysning afstedkommer en ny dato for dit kursus (inden 30 dage). Tilsvarende kan kursusindhold ændres (fx ændring af aftentaler). Der tages generelt et force majeure forbehold. Ligeledes kan EKSEKVERING aflyse et hold hvis der skønnes at være for få deltagere til at "man" (du) opnår fuldt udbytte. Vi tilbyder straks et nyt kursus, eller returnerer det opkrævede beløb. 

For at eliminere misforståelser, så indholder vores ordrebekræftelse en passus, hvor EKSEKVERING garanterer at kursisters identitet ikke deles med 3. mand. Kontakter du en underviser / foredragsholder på kursus/efter kursus, så er du ansvarlig initiativtager (aktivt, frivilligt) jf. GDPR. 

 

 

 

Kursusdatoer 2020 kommer snart!

 

 

  

Vil du vide mere?
Bestil her

 

top    

Template by CABS | Login